Privacy Policy Budgetstoffen.nl

Privacy Policy Budgetstoffen.nl 

  

Versie: 14-03-2023

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling netjes af te kunnen handelen. Bij het plaatsen van uw bestelling gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacy policy. Daarom mogen wij uw persoonsgegevens aan onze bezorgdienst geven, om de bestelling te laten bezorgen. Ook kunnen wij contact met u op te nemen over uw bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling krijgen wij informatie over uw betaling via bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat de bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). Alle overige correspondentie via de email met betrekking tot uw bestelling bewaren wij max. 1 jaar, om u in de tussentijd indien nodig nog van dienst te kunnen zijn. Daarna zal alle correspondentie verwijderd worden.

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor onze dienstverlening, of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Verderop in deze privacy policy kunt u lezen welke gegevens we delen en hoe deze partijen omgaan met uw privacy.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik, beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Hierbij kunt u denken aan: ras, etnische afkomst, godsdienst of levensovertuiging.

 

Gebruik Contactformulier of Aanmelding Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij de door u ingevulde gegevens zoals e- mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Door het invullen en verzenden van het contactformulier geeft u ons hiervoor toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot max. 1 jaar daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om zo onze dienstverlening nog verder te verbeteren.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief, wij sturen nooit automatisch/zonder aanmelding een nieuwsbrief toe. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kan op ieder moment opgezegd worden, door u af te melden via de link onderaan de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat zo’n afmeldlink. Via uw klantaccount kunt u dit ook doorgeven, of door een email te sturen naar: contact@budgetstoffen.nl.

 

Klantaccount

U kunt bij ons een account aanmaken, dit is echter niet verplicht voor het plaatsen van een bestelling. Voor uw account gebruiken wij naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres. U kunt via het account zelf informatie aanpassen wanneer nodig, ook kunt u zelf uw account verwijderen of ons dit laten doen door een email te sturen naar: contact@budgetstoffen.nl

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw account bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van wettelijke en administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, zoals hierboven al eerder beschreven. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw account en eventuele documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Met welke partijen delen wij uw gegevens?

 

Webwinkelsoftware

Magento

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Magento heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Magento is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Magento houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

 

Webhosting

Byte

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Byte. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Byte heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Byte is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Magento Programmeur

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento, wij hebben voor onze aanpassingen en verbeteringen van onze webshop gekozen voor een gespecialiseerde Magento programmeur van Netwrk en Keraweb. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Netwrk en Keraweb heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Netwrk en Keraweb is op basis van de overeenkomst die wij hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Daarnaast zijn er strikte afspraken gemaakt over wat zij mogen bijhouden, hoe te handelen in geval van een datalek en plicht tot geheimhouding.

 

E-mail, Chat en Mailinglijsten

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Byte, Google Workspace en Trengo. Byte, Google Workspace en Trengo verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Byte, Google Workspace en Trengo hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Byte, Google Workspace en Trengo zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Email

Onze website maakt gebruik van Google Workspace, een partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website afhandelt en Trengo: software voor klantenservice. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van onze hosting Byte, Google Workspace en Trengo. Deze partijen zullen uw naam en e- mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot max. 1 jaar daarna.

Chat

Onze website maakt gebruik van Trengo. Wij gebruiken Trengo om bij te houden hoe bezoekers en klanten onze website gebruiken en om bezoekers en klanten een klantenservice via chat, telefoon en/of email aan te bieden. Hiervoor gebruiken we naw-gegevens, factuuradres, ip-adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel profielfoto. Dit doen wij op basis van toestemming. Wij hebben een verwerkersovereenkomst metTrengo gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden.Trengo mag de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Wij bewaren deze informatie tot 12 maanden na het laatste contactmoment en/of na het einde van de dienstverlening.

Invoer adresgegevens met behulp van Postcode.nl

Voor het makkelijk invullen van uw adresgegevens maken wij gebruik van de diensten van Postcode.nl. Hierdoor worden uw adresgegevens op basis van postcode en huisnummer verder aangevuld. Wij hebben een verwerkersovereekomst met Postcode.nl. De verwerkersovereenkomst heeft betrekking op de adresgegevens die via een API aan Leverancier worden geleverd. De postcode API waarmee adresgegevens worden herleid uit een postcode of coördinaat mag door ons alleen worden gebruikt in overeenstemming met de alsdan geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het doel van het gebruik van de API is om de juistheid van een adres te controleren en/of de postcode-huisnummercombinatie aan te vullen zodat wij over de juiste adresgegevens beschikken.

Mailcamp

Onze website maakt gebruik van Mailcamp, een derde partij die het e-mailverkeer voor het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt.Mailcamp zal uw naam en e- mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt zal u geen nieuwsbrief meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Mailcamp beveiligd opgeslagen. Mailcamp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e- mails worden geopend en gelezen. Mailcamp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Betaalprovider

MultiSafepay

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres, emailadres en woonplaatsgegevens, IP adres en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Paypal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Paypal. Paypal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Paypal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Paypal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Paypal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Paypal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en review eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Indien gewenst kunt u zelf uw beoordeling verwijderen via de website van Webwinkelkeur of ons vragen dit te laten doen door een email te sturen naar: contact@budgetstoffen.nl.

Verzenden en Logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens, emailadres en telefoonnummer met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

My Parcel

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van My Parcel, als tussenpartij, voor het uitvoeren van de leveringen door PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens, emailadres en telefoonnummer met My Parcel delen. My Parcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Omdat My Parcel Post NL inschakelt voor de bezorging van uw bestelling, stelt My Parcel uw gegevens ook aan deze partij en evt. andere partijen ter beschikking.

Facturatie en Boekhouding

Facturatie

Bij alle bestellingen die via onze website geplaatst en betaald zijn, ontvangt u via ons systeem automatisch een factuur in PDF. Overige facturen worden ook in PDF door onze administratie verzonden via email.

Facturatie bij bestelling 'op factuur' via Rompslomp

Bij alle bestellingen die niet via onze website geplaatst worden, maar 'op factuur', maken wij gebruik van het systeem van Romslomp. Veiligheid en integriteit van jouw gegevens zijn voor ons van het grootste belang. In de bedrijfsvoering van Rompslomp staat veiligheid en integriteit voorop. Ze doen er dan ook alles aan om jouw gegevens te beveiligen zodat deze niet verloren gaan of in verkeerde handen kunnen vallen. Meer informatie hierover staat beschreven in de privacy policy van Rompslomp.

Boekhouding

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Sum Finance, een administratie- en belastingadvieskantoor. Met Sum Finance hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Sum Finance mag de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Exact Online

Daarnaast maken wij gebruik van Exact Online. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Online is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

 

Cookies

Budgetstoffen.nl gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Social Media

Foto’s doorplaatsen op social media

Soms kunnen we je sociale media-activiteiten aan die van ons linken. Plaats je bijvoorbeeld openbaar op je social media-accounts een eigen foto met de hashtag #budgetstoffen of link je ons op een andere manier? Dan kan het voorkomen dat we je foto graag op onze sociale media willen delen. We sturen je in dit geval een berichtje met de vraag of we jouw foto mogen doorplaatsen. Bij het doorplaatsen vermelden we altijd je accountnaam. De foto is immers niet van ons.

Wil je dat we je foto van onze social media verwijderen? Geen probleem. Stuur dan een e-mail naar contact@budgetstoffen.nl We reageren daar zo snel mogelijk op. 

Foto’s doorplaatsen op onze website of op ons naaiblog

Heb je openbaar een foto gedeeld op social media en heb je een creatie getagd met de hashtag #budgetstoffencreatie of #budgetstoffencreaties ? Dan kan het voorkomen dat we je foto delen, conform de gestelde voorwaarden: lees er hier meer over.  Het delen van het bericht is ter promotie of omdat je de winnaar bent van de maandelijkse winactie. Bij het doorplaatsen zullen we je altijd taggen. De foto is immers niet van ons. Mocht je je bedenken, dan kun je ons dit altijd laten weten, dan verwijderen we de foto van onze social media.

We gebruiken cookies voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we je bijvoorbeeld aanbiedingen sturen waar je ook écht op zit te wachten. Denk hierbij aan aanbiedingen of advertenties op social media. Op het gebruik van sociale media zoals Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter of YouTube zijn niet onze voorwaarden en privacyverklaring, maar de voorwaarden, privacy- en cookieverklaring en andere verklaringen van de betreffende sociale media van toepassing. We raden je aan om die zorgvuldig te lezen als je vragen hierover hebt.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Budgetstoffen.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Beveiliging Persoonsgegevens

Budgetstoffen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang.

Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login.
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
  • Wij houden logboek bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.
  • Wij nemen maatregelen zoals de beveiliging van onze computers en systemen.

 

 

Tot slot

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan gerust contact met ons op.

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent: wij kunnen uw verzoek alleen in behandeling nemen na een schriftelijk verzoek, voorzien van kopie legitimatie en persoonlijk ondertekend. Zodat we zeker weten dat we geen inzicht geven in de gegevens van de verkeerde persoon, deze aanpassen of verwijderen.

 

 

Vragen?

Heeft u vragen over onze Privacy Policy? Neem gerust contact met ons op.

 

Contactgegevens:

Budgetstoffen.nl

Morsestraat 10

3846CW Harderwijk

+31341276898

 

https://www.budgetstoffen.nl

 

Functionaris Gegevensbescherming:

Astrid Timmer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Astrid Timmer

administratie@budgetstoffen.nl